Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

onlydreams
Reposted fromiminlove iminlove viaevileyes evileyes
onlydreams
Mówił że by za nią umarł, kurwa nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tak rozumiał.
— Bonson
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
onlydreams

Znasz na bank kogoś, z kim chwile trwają zbyt krótko,

że nawet całe życie to za mało...

— Eldo
Reposted frommalchanceux malchanceux viatylkotwoja tylkotwoja
onlydreams
5075 9ef8 390
Reposted fromwosq wosq viajonasekk jonasekk
onlydreams
5903 d140 390
Reposted fromAnnikaa Annikaa viajonasekk jonasekk
onlydreams
Przeżyj resztę życia godnie, wiedząc, że był ktoś, kto naprawdę Ciebie kochał.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
onlydreams
0574 fe6e 390
Reposted fromsusette susette viatylkotwoja tylkotwoja

January 11 2013

onlydreams
3183 053e 390
Sittin' on Top of the World
Reposted fromgeos geos viajonasekk jonasekk
onlydreams
4696 7876 390
Reposted fromCallMeJulia CallMeJulia viajonasekk jonasekk
onlydreams
0396 3cd4 390
Uważaj,bo się przyzwyczaję.. 
Reposted fromkissofnight15 kissofnight15 viajonasekk jonasekk
onlydreams

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— jonasz kofta "co to jest miłość"
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viajonasekk jonasekk
onlydreams
5371 1abf 390
Reposted frompowiewa powiewa viajonasekk jonasekk
onlydreams
Reposted fromcouples couples viajonasekk jonasekk
onlydreams
2142 1059 390
Reposted fromisabells isabells viajonasekk jonasekk
onlydreams
onlydreams
Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać. 
— Janusz Leon Wiśniewski
onlydreams
Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajonasekk jonasekk
onlydreams
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz; Gesty
Reposted frombezemnie bezemnie viajonasekk jonasekk
onlydreams
7702 cea3 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viajonasekk jonasekk
onlydreams
Reposted fromsowaaa sowaaa viajonasekk jonasekk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...